Een overlijden, wat nu...


Geneesheer: ieder overlijden dient door een geneesheer vastgesteld  te worden.
Uitvaartondernemer: de nabestaanden hebben steeds de vrije keuze om een uitvaartondernemer te kiezen, waar de overledene zich op dat moment ook bevindt.

Hij bespreekt samen met familie/nabestaanden de wensen en de noden die zij verlangen bij de uitvaart, zoals begraving of crematie, invullen van documenten, aanvragen, drukwerken, dag van de uitvaart enz...
Doet aangifte van het overlijden bij de gemeente: (enkele adressen)

Gemeentebestuur Bree
Stadsplein 1
3960 Bree
089/46 29 21
www.bree.be
Gemeentebestuur Bocholt
Dorpsstraat 16
3950 Bocholt
089/46 04 70
www.bocholt.be
Gemeentebestuur Hamont Achel
Kleuterstraat 1
3930 Hamont Achel
011/44 50 40
www.hamontachel.com
Gemeentebestuur Neerpelt
Kerkstraat 7
3910 Neerpelt 
011/80 97 40
www.neerpelt.be
Gemeentebestuur Overpelt
Oude markt
3900 Overpelt
011/80 94 00
www.overpelt.be
Gemeentebestuur Lommel
Dorp 571
3920 Lommel
011/54 47 61
www.lommel.be
Gemeentebestuur Peer
Zuidervest 2a
3990 Peer
011/61 07 10
www.peer.be
Gemeentebestuur Hechtel Eksel 
Rode kruisplein 10
3940 Hechtel-Eksel
011/73 40 37
www.hechtel.be
Gemeentebestuur Balen
Vredelaan 1
2490 Balen
014/81 99 11
www.balen.be

Dienst burgerlijke stand,   
Deze maakt een akte op van overlijden, noteert de manier van begraving/crematie (bij  een crematie zal een beëdigd geneesheer aangesteld worden), levert diverse toelatingen /aktes af, geeft erfrechtverklaring tot 743 euro (hogere bedragen kan u zich wenden tot NOTARIS of VREDEGERECHT).

De dienst bevolking
Wijzigt de burgerlijke stand op uw identiteitskaart (dit binnen redelijke tijd te doen) en geeft attesten van verwantschap en gezinssamenstelling.

De sociale dienst
Daar kan u terecht voor het aanvragen van uw overlevingspensioen, helpt u bij het regelen van sociale vergoedingen zoals arbeidsongeval, kindergeld, beroepsziekte enz...

O.C.M.W.
Kan U helpen door u te voorzien van pensioenvoorschotten en eventuele verdere begeleiding.
Financiële instelling

Bij een overlijden is de financiële instelling verplicht al uw rekeningen te blokkeren. Er zullen dus vanaf dan geen rechtstreekse afname en/of betalingen via de normale weg gedaan worden (domiciliëring, bestendigde opdrachten enz..), de betalingen van facturen/rekeningen dienen tijdelijk manueel aan de financiële instelling „dienst nalatenschap" bezorgd te worden en zij zullen deze dan overmaken.

Bij voorlegging van een erfrechtverklaring < 743 euro, afgeleverd door dienst burgerlijke stand of een akte van bekendheid voor nalatenschap > 743 euro afgeleverd door het vredegerecht of notaris, evenals bij schenkingen, testamentaire beschikking en huwelijkscontract zal de financiële instelling deze uitbetalen aan de rechtmatige erfgenaam en dienen de rekeningen van betrokkenen te worden vernietigd.
Overlijden door arbeidsongeval

De werkgever verwittigt het fonds voor arbeidsongevallen, komt tussen in de uitvaartkosten, regelt pensioenaanvraag en verwittigt de groepsverzekeraar.
Werkzoekende

U mag zich aanmelden bij de hulpkas voor de werklozen. Zij zal een herberekening maken en eventueel de uitkering aanpassen.

Zij die gesyndiceerd zijn gaan het best via hun vakbond.
Mutualiteit

Bij de mutualiteit kan je met een uittreksel van overlijden, een met voldaan getekend attest van de ondernemer samen met een bewijs van de afstamming, een eventuele overlijdenspremie ontvangen.
Het vredegerecht

Bij een nalatenschap van meer dan 743 euro bezorgt het vredegerecht een akte van bekendheid.

Indien er minderjarigen zijn, wordt een familieraad samengesteld en dient er een voogd aangeduid te worden. (enkele adressen)

Vredegerecht Neerpelt
Fabriekstraat 31
3910 Neerpelt
011/80
06 20
Vredegerecht Lommel
Norbert Neeckxlaan 50
3920 Lommel
011/55 04 20
Vredegerecht Bree
Markt 2
3960 Bree
089/46 23 09
Vredegerecht Mol
Molderdijk 7
2400 Mol
014/34 70 11
Vredegerecht Geel
Pas 255
2440 Geel
014/56 59 30
Vredegerecht Houthalen Helchteren
Pastorijstraat 40
3530 Houthalen Helchteren
011/81 17 87
                                     
Het Notariaat

Je kan je zaken aan een notariaat (notaris) toevertrouwen die dan alle nodige regelingen treft, hij zorgt voor akte van bekendheid, zoekt uit of er al dan niet een testament bestaat, regelt de aangifte van nalatenschap en de vereffening van de verdeling. (adressen Notarissen noord Limburg)

Notaris Seresia D.
J. devriendstraat 23 
3900 Overpelt
011/64 12 56
dirk.seresia@notaris.be
Kantoorassociatie Notarissen Berben, Topff & Lopez-Hernandez
Boseind 23a
3910 Neerpelt
011/64 10 95
peter.berben@notaris.be
sylvie.hernandezlopez@notaris.be
marc.topff@notaris.be
Notaris Eerdekens
Groenstraat 13
3910 Neerpelt
011/80 17 17
ghislain.eerdekens@notaris.be
Notaris Homans J.
Stw. Wijchmaal 49
3990 Peer 
011/61 03 33
jan.hormans@notaris.be
Notaris  Fransman-Daelemans M.
Witte torenwal 26
3960 Bree
089/46 12 88
miriam.fransmandaelemans@notaris.be
Notaris  Van Der Meersch B.
Opitterkiezel 50
3960 Bree
089/47 15 96
bart.vandermeersch@notaris.be
Notaris Hilde ENGELS
Dorpsstraat 3
3950 Bocholt
tel. 089/46.42.68
fax. 089/47.17.74
hilde.engels@notaris-engels.be
Notaris Bourgeois-Hendrix
Kapelstraat 18
3941 Eksel 
011/73 43 34
godelieve.bourgoishendrix@notaris.be
Notaris Indekeu B.
Kon. Leopoldlaan 23
3920 Lommel
011/54 40 19
bruno.indekeu@notaris.be
Kantoorassociatie Notarissen Crolla & Geebelen bvba
Kerkplein 20
3920 Lommel
011/54 43 17
philippe.crolla@notaris.be
paul.geebelen@notaris.be
Notaris Wendy Geusens
Brouwerstraat 16
3930 Hamont Achel
Tel. 011/62 19 39
Fax 011/44 86 71
wendy.geusens@telenet.be
Notaris Van Nerum M.
Hoogstraat 30
3670 Meeuwen
011/79 40 40
marc.vannerum@notaris.be
SABBE Karen, Notaris
Dorpsstraat 2
3930 Hamont-Achel
tel.: (011) 63.63.88
fax: (011) 63.19.30
karen.sabbe@notaris.be
                                                            
Ministerie van financiën : registratiekantoor

Het registratiekantoor verwittigt de erfgenamen dat zij zich in orde dienen te brengen met de aangifte van de nalatenschap (successierechten). De aangifte van nalatenschap (successierechten) dient te gebeuren binnen de 5 maanden na het overlijden
Ministerie van verkeer

Mocht u na een overlijden een voertuig in bezit hebben dat onder de echtgeno(o)t(e) staat ingeschreven, en wenst u dit voertuig niet zelf te besturen dient u de plaat terug te sturen naar:D.I.V., Kantersteen 12 - 1000 Brussel

Bij het insturen van de plaat levert deze u een attest van schrapping. Dit document bezorgt u aan uw verzekeraar die dan uw verzekeringspolis kan stopzetten.
Verzekeringsmaatschappij

Al de verzekeringen die op naam van de overledene staan dienen stopgezet of gewijzigd te worden. Autoverzekering stopt u mits het voorleggen van het afgeleverde attest van het B.I.V.

Brandverzekering, BA, familiale verzekering kunnen indien nodig van naam gewijzigd worden.

Levensverzekeringen zoals pensioensparen, schuldsaldo verzekering, eventuele uitvaartverzekering of andere levensgebonden verzekeringen waarvan een kapitaal dient uitbetaald te worden, zullen na uitbetaling automatisch vernietigd worden.

Af te leveren documenten: polis, uittreksel uit de overlijdensakte, bewijs van afstamming (indien er geen begunstigde is vermeld in de polis).
Wezenbijslagen

De verhoogde bijslagen worden toegekend aan wezen waarvan de overlevende ouder niet verbonden is door een nieuw huwelijk of geen huishouden vormt.

Op 1 juli 1998 bedraagt de wezenbijslag 257,69 euro voor het weeskind.
Nodige formulieren: uittreksel uit de overlijdensakte, geboorteakte van de rechthebbende kinderen

Voor loontrekkende: het kinderbijslagfonds (adres op te vragen bij de werkgever)
Voor overheidspersoneel: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Dienst Speciale Rechten
Trierstraat 70
1000 Brussel
02 237 22 07

Voor zelfstandigen: de sociale verzekeringskas
Studietoelagen

Bij het overlijden van één van de ouders zal door de dienst studietoelage gekeken worden naar het vermoedelijk inkomen van de overlevende ouder. Aan de hand van dat inkomen zal de dienst studietoelage een berekening maken.

Nodige formulieren: uittreksel van de overlijdensakte met vermelding van het dossiernummer

Info:
Secundair onderwijs - dienst studietoelagen
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
Tel 011/ 23 81 27

hoger of universitair onderwijs - dienst voor studietoelagen
Koningsstraat 138
1000 Brussel
Tel 02/ 211 42 11
Bond van Grote en Jonge Gezinnen

Bij een overlijden van een ouder kan er een tegemoetkoming aangevraagd worden tot 2 maanden na het overlijden. Vanaf januari 2004 zullen er geen tegemoetkomingen meer uitgekeerd worden enkel nog een infobrochure.

Gezinsbond vzw
Troonstraat 125
1050 Brussel
Tel. 02 507 88 11
Fax 02 511 90 65
E-mail: pr@gezinsbond.be
Kantoren open van 9 tot 12.30 u en van 13 tot 16.30u (op vrijdag tot 16 u)
Arbeidsongeval

Bij een overlijden na een arbeidsongeval is er een mogelijkheid dat de nabestaanden in aanmerking kunnen komen voor een eventuele rente
info : Fonds voor Arbeidsongevallen
Troonstraat 100
1050 Elsene
02 506 84 11

Het provinciebestuur van Limburg keert na een erkend arbeidsongeval aan Limburgers een vergoeding uit aan de nabestaanden onder de naam "Limburg Helpt". (op het indienen van de aanvraag staat geen termijn)
info: Provincie Limburg
Kabinet van Gouverneur
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
011/23 70 15
Beroepsziekte

Indien het overlijden een gevolg is van een beroepsziekte, ontvangt de weduwe of de nabestaande een attest, ingevuld door de geneesheer die het overlijden vaststelt.
Info:
Fonds voor de beroepsziekte
Sterrekundelaan 1
1210 Sint-Joost-Ten-Node
02 226 62 11
Minder - Validen

Indien de overledene recht had op een vergoeding van de dienst Minder-Validen moet een overlijdensakte aan de betrokken dienst worden overgemaakt
info: Min.v. Sociale zaken en volksgezondheid
Dienst Minder-Validen
Zwarte Lieve Vrouwstraat 3c - 1000 Brussel
02 502 07 81
Sociale huisvestingsmaatschappij

Mocht u in een huurwoning van de sociale huisvestingsmaatschappij wonen dan dient u deze maatschappij te verwittigen om een eventuele huuraanpassing te bekomen
Andere mogelijke uitkeringen

Er zijn bedrijven die speciale vergoedingen/fondsen uitkeren. Bevraag dit via de personeelsdienst van de werkgever.